Gro Sørli style=

Gro Sørli

President
Jorunn Helene style=

Jorunn Helene

Visepresident
Wenche Myrland style=

Wenche Myrland

Sekretær
Anne Elise Jacobsen style=

Anne Elise Jacobsen

Kasserer
Bjørg Erga style=

Bjørg Erga

Klubbmester